Rozwój się liczy!
Development that counts!

AND THE WINNER IS...

Gamehill - Gamified Learning Platform was just awarded Oustanding Gamification Software.
Wan't to know how we did it?
Contact me. :)
arkadiusz.siechowicz@gamehill.pl

 


work

Co to jest grywalizacja?

Najprostsza definicja grywalizacji mówi, że jest to wykorzystanie mechanizmów znanych z gier do zmiany zachowań ludzi w określonych sytuacjach lub, by skłonić ich do pewnych aktywności.

Zastosowanie grywalizacji może zwiększyć motywację do pracy czy nauki, podnieść efektywność pracownika, zapewnić lojalność i przywiązanie klienta.

Największą siłą grywalizacji jest jej szerokie zastosowanie. Grywalizację powszechnie wykorzystuje się w marketingu, sprzedaży, rekrutacji, szkoleniach dla pracowników, edukacji i wielu innych dziedzinach.

Oczywiście grywalizacja nie jest nowym wynalazkiem, lecz dopiero w ostatnich latach obserwujemy tak intensywny wzrost jej popularności.

Jak działa grywalizacja?

Nie ma chyba człowieka, który nigdy nie grał w żadną grę. Większość z nas w dzieciństwie lubiła podejmować wyzwania, porównywać się z innymi i osiągać lepsze od nich wyniki.

Dlaczego tak jest? Przyczyna siedzi w ludzkim mózgu. Znajduje się w nim struktura zwana układem nagrody. Dzięki obecności tego ośrodka w mózgu czynności niezbędne dla naszego przetrwania są przyjemne.

Dotyczy to jednak nie tylko popędów biologicznych, ale i innych czynności, które człowiek uznaje za satysfakcjonujące. Wydzielanie neuroprzekaźnika zwanego dopaminą pobudza układ nagrody i daje poczucie przyjemności i spełnienia. Właśnie ten neuroprzekaźnik odpowiada za satysfakcję towarzyszącą wykonywaniu niektórych zadań.

Grywalizacja bazuje dokładnie na tym samym – człowiek odczuwa podobną przyjemność jak podczas gry, a w tym samym czasie (w zależności od konstrukcji programu grywalizacyjnego w firmie) podnosi swoje kwalifikacje, współpracuje z członkami zespołu, poprawia wyniki sprzedaży. Słowem – wykonywanie obowiązków staje się znacznie przyjemniejsze.

Elementy grywalizacji

Grywalizacja to, jak ustaliliśmy, wykorzystanie elementów i mechanik znanych z gier. Oczywiście nie wszystkie z nich muszą być użyte jednocześnie w konkretnym projekcie. Oto niektóre z nich, które najczęściej pojawiają się w programach wdrożeń grywalizacji.

Postęp i nagroda
Nagroda to bardzo silny mechanizm motywujący. Człowiek jest w stanie sporo zrobić, by ją otrzymać, nawet jeśli nie ma żadnej materialnej wartości.
Przykład? Profil w serwisie internetowym. Wypełniamy go, ale nie w całości, bo nie mamy czasu ani ochoty. Cały czas widzimy komunikat, że nasz profil jest kompletny zaledwie w 75% i do poziomu mistrzowskiego/eksperckiego jeszcze nam trochę brakuje. Część osób oczywiście i tak profilu nie wypełni do końca, ale sporo to jednak zrobi właśnie dzięki takiemu komunikatowi. W nagrodę (która nic nie daje, ale sprawia przyjemność) mamy komunikat, że osiągnęliśmy poziom mistrza. Nasz pasek postępu sięgnął 100 proc.

Kolekcjonowanie
To jeden z podstawowych mechanizmów znanych z gier, który wykorzystuje się w projektach grywalizacyjnych.
Zbierać można rzeczy materialne, ale również wirtualne odznaki czy certyfikaty – na przykład w swoim służbowym systemie sprzedażowym, CRMie czy innym programie.
To właśnie chęć kolekcjonowania sprawia, że idziemy do sklepu położonego dalej od domu, aby zebrać odpowiednią liczbę kuponów czy naklejek. Pojedyncza naklejka nie ma wartości, ale wraz z całą kolekcją pozwala odebrać nagrodę. Motywuje nas więc do działania. Tak samo działają wirtualne dobra w grach online czy właśnie w firmowych programach!


Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach

Gamehill Sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach”

Cel i planowane efekty Projektu: W ramach Projektu powstanie zgrywalizowana platforma webowa i mobilna, dedykowana jako wsparcie programów rozwojowych w organizacjach, której zadaniem będzie wzmacnianie motywacji pracowników do zaangażowania w projekt oraz wcielanie w życie treści poznanych w ramach Projektu. Dzięki temu Gamehill Sp. z o.o. zbuduje swoją ofertę oraz powstanie unikatowy produkt odpowiadający na panujące trendy w obszarach HR i marketingu, umożliwiający efektywne konkurowanie na rynku.

Wartość Projektu: 3 270 570, 00 zł
Kwota dofinansowania: 1 861 300,00 zł


Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach

Zapytania ofertowe na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w ramach planowanej realizacji projektu współfinansownego z Unii Europejskiej, oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, woj. lubelskie pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach”

PLATFORMA WEB Zapytanie ofertowe
PLATFORMA WEB Wzór umowy
PLATFORMA MOBILE Zapytanie ofertowe
PLATFORMA MOBILE Wzór umowy
DRAG AND DROP Wzór umowy
DRAG AND DROP Zapytanie ofertowe
KONTENT EDUKACYJNY Wzór umowy
KONTENT EDUKACYJNY Zapytanie ofertowe
ZESTAW GRAFIK Wzór umowy
ZESTAW GRAFIK Zapytanie ofertowe

 


Zapytanie ofertowe na dostawę środków trwałych.

Zapytanie ofertowe na dostawę środków trwałych w ramach realizacji projektu współfinansownego z Unii Europejskiej, oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, woj. Lubelskie pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach”.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załączniki - wersja edytowalna

 


Informacja o wybranym, wykonawcy w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej, oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, woj. lubelskie pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach”

Wybranym wykonawcą na dostawę sprzętu IT jest:
Nazwa: Morele.net Sp. z o.o.
Adres: ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 18 października 2017

 


Informacja o wybranych wykonawcach w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej, oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, woj. lubelskie pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach”

Wybranym wykonawcą na dostawę kontentu edukacyjnego jest:
Nazwa: Fabryka Edukacji Sp. z o.o.
Adres: ul. Ostrzycka 1/3 m.55 04-035 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 4 lipca 2017

Wybranym wykonawcą na dostawę pakietu grafik do platformy grywalizacyjnej w wersji WEBOWEJ i grafik do platformy grywalizacyjnej w wersji MOBILE
Nazwa: Born2Design - Adam Iwanowicz
Adres: ul. Malborska 16D lok.4 03-286 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 4 lipca 2017

 


Informacja o wybranych wykonawcach w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej, oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, woj. lubelskie pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy grywalizacyjnej wspierającej programy rozwojowe w organizacjach”

Wybranym wykonawcą na dostawę wartości niematerialnych i prawnych (silnik platformy grywalizacyjnej WEB) jest:
Nazwa: Organization.pl Sp. z o.o.
Adres: Kozierów, Pod Sosną 54, 32-091 Michałowice
Data wpłynięcia oferty: 28 czerwca 2017

Wybranym wykonawcą na dostawę wartości niematerialnych i prawnych (silnik platformy grywalizacyjnej MOBILE) jest:
Nazwa: Organization.pl Sp. z o.o.
Adres: Kozierów, Pod Sosną 54, 32-091 Michałowice
Data wpłynięcia oferty: 29 czerwca 2017

Wybranym wykonawcą na dostawę wartości niematerialnych i prawnych (Interfejs administratora pozwalający na modyfikację wyglądu i kluczowych funkcjonalności platformy na zasadzie Drag-and-Drop) jest:
Nazwa: Organization.pl Sp. z o.o.
Adres: Kozierów, Pod Sosną 54, 32-091 Michałowice
Data wpłynięcia oferty: 29 czerwca 2017

 


Zapytanie ofertowe na nabór partnera lub podwykonawcę do wspólnego przeprowadzenia projektu B+R

Zapytanie ofertowe na nabór partnera lub podwykonawcę do wspólnego przeprowadzenia projektu B+R dotyczącego stworzenia “algorytmu inteligentnej rekomendacji porcji wiedzy dla użytkownika w systemie e-learningowym” zwanego dalej Projektem. Projekt jest planowany do współfinansowania w ramach Konkursu 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 Postanowienia umowne
Zapytanie ofertowe

 


Informacja o wybranym wykonawcy

Do wspólnego przeprowadzenia projektu B+R dotyczącego stworzenia “algorytmu inteligentnej rekomendacji porcji wiedzy dla użytkownika w systemie e-learningowym” planowanego do współfinansowania w ramach Konkursu 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, została wybrana Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa.